පොඩි කාර් වල බදු මිල වෙනස් වෙයි

පසුගිය වසර තුලදී වැඩි එන්ජින් ධාරිතාවන් සහිත වාහන වලට බදු මිල වැඩි කෙරුනා. මේ නිසා මෙරටට වැඩියෙන්ම ගෙන්වූයේ 1000CC වලට අඩු ධාරිථාවක් සහිත වාහනයි. එමෙන්ම මේවා ඉතා ඉහලින් ජනප්‍රිය වුනා. කෙසේ වුනත් 1000CC වලට අඩු වාහනයක අනික් වාහන වලට වඩා හොදින් යන්න බැරි බව කවුරුත් දන්න කතාවක්. මේ නිසා හුගක් වාහන වල Turbo version ගන්න ජනතාව පෙළඹුනා. කෙසේ වෙතත් Turbo පහසුකම භාවිතයේදී ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩියි.

මේ අතරේ ඊයේ දිනයේ රජය තීරණය කොට ඇත්තේ එන්ජින් ධාරිතාව 1000ට අඩු වාහන වල බදු මිල වැඩි කරන්න. මේ අනුව එන්ජින් ධාරිතාවය 1000 CC ට නොවැඩි සාමාන්‍ය මෝටර් කාර් එකක් සඳහා 2018 අගෝස්තු 01 සිට බද්ද රු. 1,500,000 ක් ලෙසින් නියම කෙරුනු ඇති අතර එන්ජින් ධාරිතාවය 1000 CC ට නොවැඩි විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි දෙමුහුන් වාහන සඳහා වන ඒකක බද්ද රු. 1,250,000 ක් ලෙසින් නියම වුනා.

මේ අනුව මෝටර් රථ කිහිපයක මිල ඉහල යන අතර, මිල පහල යන මෝටර් රථ කිහිපයක්ද නැතුවා නොවේ.

Model Old Tax New Tax Difference
Wagon R 825,000 1,250,000 425,000
Suzuki Spacia 825,000 1,250,000 425,000
Alto – Japanese 1,155,000 1,500,000 345,000
Nissan Dayz 1,155,000 1,500,000 345,000
Toyota Pixis 1,155,000 1,500,000 345,000
Toyota Vitz 1,750,000 1,500,000 -250,000
Toyota Tank 1,750,000 1,500,000 -250,000
Honda Civic 1.0L 1,750,000 1,500,000 -250,000


Categories: Business News

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: