ඇමරිකානු ආනයන වලට බදු වැදෙයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇමරිකාවෙන් ආනයනය කරන යුරෝ බිලියන 2.8ක් (ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.2ක්) වටිනා භාණ්ඩ සදහා බදු පැනවීමට යුරෝපා හවුල තීරණය කොට තිබෙනවා. මෝටර්සයිකල්, බර්බන්, දොඩම් යුශ, මෝටර් බෝට්ටු, සිගරට් සහ ඩෙනිම් නිෂ්පාදන මේ අතරට අදාල වෙනවා.

ඔවුන් මෙලෙස පතිචාර දක්වා ඇත්තේ යුරෝපා හවුල විසින් ඇමරිකාවට ආනයනය කරන යකඩ සහ ඇලුමිණියම් වෙත ඇමරිකාව මගින් පැනවූ බදු හේතුවෙනි.

“අපි මෙම තත්වයට පත්වීම ගැන කණගාටු වෙනවා. ඇමරිකාව විසින් අසාධාරන ලෙස අපේ ආනයන වෙත පැනවූ බදු නිසා තමා අපි මේ තීරණයට පැමිණියේ.” යුරෝපා වෙළද හවුලේ ප්‍රකාශකයෙකු විසින් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

මීට අමතරව ඔවුන් විසින් ලෝක වෙළද සංවිධානය වෙත පැමිණිල්ලක්ද කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධව ලෝක වෙළද සංවිධානය නිසි ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත් තවදුරටත් බදු පැනවීමට ඔවුන් කටයුතු කරනු ඇති බව සදහන් කොට තිබෙනවා. මෙම දෙවන වර බදු වැඩි කෙරෙන භාන්ඩ අතරට භාන්ඩ වර්ග 160ක් අයත් බව පැවසෙනවා.

ඇමරිකාව විසින් මෙලෙස යකඩ සහ බදු වැඩි කරන ලද්දේ යුරෝපා හවුලට පමණක් නොවේ. කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝ වල නිශ්පාදිත භාන්ඩ සදහාද ඔවුන් බදු මිල වැඩි කොට තිබේ.

කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝවද මීර ප්‍රතිප්‍රහාර ලෙස බදු වැඩි කොට තිබේ. මෙවැනි ක්‍රියා කලාපයන් තුලින් ජනතාව පීඩාවට පත්වීමේ හැකියාවක් තිබෙන අතර, භාණ්ඩ හිගයක් මෙන්ම මිල වැඩිවීමක්ද බලාපොරොත්තු විය හැක.Categories: Business News, Foreign News

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: