වසරකට මිලියනයක් දුම්බීම අතහැරලා

ලෝකයේ මරණ 10කින් 1ක් සිදුවීමට ආසන්නතම හේතුව විදියට දුම්පානය සදහන් කරනවා. කොච්චර පාලනය කලත්, අවවාද කලත් සැලකිය යුතු පිරිසක් තාමත් දුම් පානය කරනවා. එක අතකට රටට තරමක බදු ආදායමක් එන නිසා, රජයටත් මේක නවත්තන්න උවමනාවක් නෑ.

හැබැයි ප්‍රංශය මේ පිලිබද වඩාත් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. විවිද දැන්වීම්, අවවාද කිරීම් වැනි දේවල් තුලින් ජනතාව මේ නරක පුරුද්දෙන් ගලවා ගන්න පුලුවන් වෙලා තියෙනවා.

ඔවුන්ගේ වයස 18ත් 75ත් අතර දිනපතා දුම් පානය කරන්නන්ගේ ප්‍රතිශතය සීයට 29.4 සිට 26.9 දක්වා අඩු කරගෙන තිබෙනවා. මෙය මිලියන 13.2 සිට 12.2 දක්වා අඩු වීමක්.

මෙහිදී වඩාත් විශේෂී වන්නේ තරුණයන් සහ අඩු ආදායම් ලාභීන් අතරේ වැඩි පිරිසක් දුම් පානයෙන් ඉවත්වීමයි. තරුණයන් වැඩි පිරිසක් ඉවත්වීමට හේතුව දුම්වැටි කවර වල දැක්වෙන වෙලද දැන්වීම් බව සදහන් වේ.

අපෙත් කවුද මන්දා ඡන්දේ දවස් වල කියනවා ඇහුනා, එයා විශයභාර ඇමති වෙලා ඉදිද්දී 80%ක ප්‍රමාණයක් අවවාදාත්මක ඡායාරූප පල කරන්න හදපු වැඩේ අසාර්ථක උනා කියලා.Categories: Foreign News

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: